Aforizmi – 5891

Kad god dozivam boga, javi se neko iz moje sredine
i pita me: šta si hteo?

Kad čizma počne da misli,
mozgu ostaje da maršira.

Oni se ponašaju kao da su mi ispunili
obećanja. Ja se ponašam kao da im
verujem.

Bivše Jugoslavije nema,
ali ima mnogo bivših Jugoslovena.

Od svih poslova najlakši je lepljenje
etiketa. Zaista je lako: isplaziš jezik,
ovlažiš etiketu i zalepiš je
na čoveka. Može i ovako: pljuneš
čoveka pa zalepiš etiketu.