Najbolje poznate poslovice za prijateljstvo

Jedno drvo ne čini šumu.

Nije se oženio, već se oledio (kaže se za čovjeka koji se rđavo oženi).

Bolje spriječiti, nego liječiti.

Kad na vrbi rodi grožđe.

Martin u Zagreb, Martin iz Zagreba.

Brži je jedan jezik nego dvije noge.

Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi misliš na zahvalnost, onda nisi darovao već prodao.

Dok živiš, dolikuje ti da se nadaš.

Kurjaku u tor put pokazivati.

Budala kojoj se žuri, pije čaj vilicom.

Mi o vuku, a vuk na vrata.

Da je meni i polosa vina, samo nek je krčmarica mlada.

U dugoj igri nema pobjednika.

Dva kapetana potope brod.

Ko pomnogo pije, po glavi se bije.

Nije zlato sve što sja.

Jedno drvo ne čini šumu.

Ako si se ti iz šale ženio, ja sam se od zbilje udala (kaže žena čovjeku koji se pokajao).

Siromahu su sve nade u volu.

Strasti su jedini propovednici, koji nas uvek zavedu.

Svačija je sila do vremena, a Božja do vijeka.

Od jalove krave mleko tražiti.

Ako poznaješ rijeku, lakše ćeš upravljati čamcem.

Navika je u početku paučina, a kasnije konopac.

Svježi konja đe gospodar kaže, pa makar ga raski-dali vuci.

Ne kupuj mačka u vredi.

Nije se oženio, već se oledio (kaže se za čovjeka koji se rđavo oženi).

Na kamenju koje se kotrlja ne skuplja se mahovina.

Najbolje poslovice o alkoholu

Donesi sobom, pa sjedi sa mnom.

Gdje ima dima ima i vatre.

Radi, kao da dež sto godina živjeti, a moli se Bogu, kao da deš sjutra umrijeti.

Imam djecu, imam svoja krila.

Dobar liječnik ne mora biti znanstvenik.

Slava je tako slatka, da je volimo sjedinjenu sa bilo čim, pa makar i sa smrću.

Ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se lupaju.

S terbuhom za kruhom.

I Boga bi privario da more.

Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka.

Velike ptice ne jedu malo zrnje.

Dva kapetana potope brod.

Uzeh vraga sve zbog blaga, blago nesta, vrag mi osta (kada se netko ženi zbog miraza).

Ne bleji ovan za janjetom.

Nije ni on tikva bez korijena (kaže se za nekoga za koga se misli da nema nikog svoga, a on ima i braće i sestara ili drugi dobar oslonac).

Kad prsti počnu grebati, palac ih slijedi.

Ko je gospodar svoje žeđi, gospodar je svog zdravlja.

Sit gladnome ne vjeruje.

Svi smo u Božjoj ruci.

Jezik je mek i ostaje; zubi su tvrdi i ispadaju.

Ljubav čini da prolazi vreme, vreme čini da prolazi ljubav.

Što žena da mužu i krmku, dvostruko he joj se vratiti.

Majka rodila, majka liječila.

Čuvaj se tihe vode i psa koji ćuti.

Najbolje narodne poslovice

Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada.

Sirotinjska suza lemeš probija.

Bolesna pitaju, a zdravu daju.

Bolje je lijepo putovati nego stići.

Bolje je malo vatre koja nas greje, nego plamen koji nas prži.

Đe će vražja kokoš izleći božijeg pijetla.

Okolo kere, pa na mala vrata!

Hvali more, drš se kraja.

Radosno srce vraća mladost.

Bedno je prijateljstvo koje treba stalno kupovati.

Ravnodušnost je najbolji način u brigama.

Lukavi je prijatelj gorji od neprijatelja.

Pravo zlato ne boji se vatre.

Ako ne možeš gristi ne pokazuj zube.

Lako je onome kome je Bog ujak.

Mari Mara za pudara, kad se grozdja nazobala.

Govor je srebro, a šutnja je zlato.

Trojica mogu zadržati jednu tajnu, ukoliko su dvojica od njih mrtva.

Onome, ko umije da čeka, vremenom sve dolazi.

Dočekat de maca, na potoku, vrabca.

Poslovice – 348

Hodi kao muha bez glave.

Tko svoga sluša, teško njemu, a tko nikoga ne sluša, još teže mu.

Peti točak u kolih.

Prag je kudni najveda planina.

Tko se hvali, sam se kvari, tko se tuži, sam se ruži.

Tresla se brda, rodio se miš.

Kako tko drobi, onako de i kušat.

Sve što je dobro kratko traje.

Od inata ni gorjeg zanata.

Bez alata ni zanata.

Poslovice 4787

Gdi je selo bez pasa, lako je id bez štapa.

Zbog sirota sunce grije.

Tko ništa ne čini, zlo čini.

Čovik zustane, pensir gre naprid.

Herdjavoj ptici i perje smeta.

Terla baba lan da joj projde dan.

Dva lešnjaka oraova vojska.

Necerkni magarče dok trava nenikne.

Zaklela se zemlja raju, da se svake tajne znaju.

Majka: puna su, usta.