Poznate izreke o strahu

“Ako smijem da dam savjet muškoj polovici čovječanstva – a to je ujedno i ono najpametnije što se može reći o bračnim putovanjima: uvijek povedite suprugu sa sobom.” Mikeš

“Kalup sreće čovjek drži u svojim rukama.” Francis Bacon

“Što je u državi bolja glazba, bolja će biti i država.” Platon

“Žena treba da ti bude sluga, a ne gospodar.” Ibn Zafar

Optimizam je nedostatak informacija.

Griješiti je ljudski, opraštati božanski. Indijska izreka

“Ljubav je kad ostajete stisnuti pod kišobranom još dugo nakon što je kiša prestala.” Stuart i Linda MacFarlane

“Sretan je onaj čovjek koji uspije živjeti u sadašnjosti.” Paulo Coelho

“Kad radi, čovjekov položaj stojeći; Kad ne radi, njegov položaj je sjedeći; Kad traži rad, klečeći; Kad brine o tuđem radu, ležeći.” Bulatović

“Postoje dvije vrste ljudi koji ne znaju ništa o ženama: oženjeni i neoženjeni muškarci.” Sagan

“Samo nas nedaće života uče da cijenimo dobar život.” Goethe

Prilika često dolazi prikrivena u obliku nesreće ili privremenog poraza.

“Prava bračna sreća sastoji se u vještini biti sretan udvoje isto onoliko koliko se to može biti sam.” Golsvorti

“Nije lud onaj koji je izgubio razboritost, nego onaj koji je izgubio sve osim razboritosti.” Lilijenkorn

“Uspjeh je uvijek dijete smjelosti.” Volter

“Žene kojima je ljubav sve, uvijek su nevine.” Zilahi

Dobar pasulj daleko se čuje!

Preuzmi kontrolu vlastite sudbine.

“Ako žudite za ljubavlju, neka vam kao mamac posluži srce, a ne mozak.” Petefi

“Koga bogovi vole, mlad umre.” Platon

“Manje uživamo u onome što smo postigli nego u onome čemu se nadamo. Ruso

“Ja ovako zamišljam idealan svijet u kome bi svi bili sretni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni.” Gabor

“I najnesretniji život ima svojih sunčanih časova i, pod pjeskom i kamenjem, svoje sitne cvjetiće sreće.” Hermann Hesse

Istina je čudnija nego izmišljotina. Lord Bayron